10:19 - 23/12/2020

Chi phí trước doanh nghiệp

Chi phí trước doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân...

Xem thêm

10:09 - 23/12/2020

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty? 

Xem thêm

10:14 - 22/12/2020

Thay đổi thông tin người quản lý

Thay đổi thông tin người quản lý 

Xem thêm

09:52 - 17/12/2020

Sở hữu 51% cổ phần

Sở hữu 51% cổ phần Câu hỏi: Sở hữu 51% cổ phần có ý nghĩa gì? Tôi được biết rằng các nhà đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần đều muốn sở...

Xem thêm

10:23 - 15/12/2020

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho...

Xem thêm

09:49 - 11/12/2020

Đại diện pháp luật vắng mặt

Đại diện pháp luật vắng mặt Theo quy định tại điều 13, luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân...

Xem thêm

10:34 - 30/11/2020

Thay đổi thông tin công ty

Thay đổi thông tin công ty Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ thay đổi người...

Xem thêm

09:38 - 29/11/2020

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên...

Xem thêm

08:26 - 27/11/2020

Hình thức góp vốn

Doanh nghiệp, cá nhân có thể góp vốn vào một doanh nghiệp khác. Nhưng góp vốn như thế nào cho đúng? Hnlaw & Partners xin cung cấp cho quý khách hàng một...

Xem thêm

09:01 - 26/11/2020

Thay đổi vốn điều lệ MTV

Thay đổi vốn điều lệ MTV Theo quy định tại điều 87, luật doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều...

Xem thêm

12:23 - 25/11/2020

Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao

Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao Theo điều 187, Luật doanh nghiệp năm 2014, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh...

Xem thêm

08:53 - 24/11/2020

Đặt tên doanh nghiệp

Đặt tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố sau đây: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là...

Xem thêm