10:53 - 28/04/2021

Sự kiện gạo ST24 ST25

Sự kiện gạo ST24 ST25 Câu hỏi: Luật sư Công ty luật Hnlaw & Partners nhìn nhận thế nào về vấn đề gạo ST24 và ST25? Trả lời: Thông tin gạo ST24,...

Xem thêm

08:54 - 26/04/2021

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản thì kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực...

Xem thêm

08:49 - 26/04/2021

Chào bán cổ phần tăng vốn

Chào bán cổ phần tăng vốn CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 Trước đây, theo quy định...

Xem thêm

08:22 - 26/04/2021

Công ty TNHH năm 2021

Công ty TNHH năm 2021 Luật Doanh nghiệp 2020 hiện đã được ban hành và trong đó có nhiều thay đổi như lược bỏ, rút ngắn các thủ tục đăng ký doanh...

Xem thêm

09:37 - 25/04/2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021 Theo quy định pháp Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện...

Xem thêm

08:30 - 23/04/2021

Soạn thảo điều lệ

Soạn thảo điều lệ Điều lệ công ty được xem là quy định hoạt động riêng của mỗi doanh nghiệp. Trong những ngành nghề kinh doanh đều có những quy...

Xem thêm

08:26 - 22/04/2021

Góp vốn doanh nghiệp 2021

Góp vốn doanh nghiệp 2021 Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm...

Xem thêm

10:14 - 19/04/2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với nhiều điểm mới....

Xem thêm

08:15 - 13/04/2021

Điểm mới luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sau đây gọi là LDN 2020), có hiệu lực kể từ 01/01/2021 được Quốc hội thông qua ngày...

Xem thêm

08:10 - 16/03/2021

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh Điều kiện để đăng ký tạm ngừng kinh doanh: Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh...

Xem thêm

09:17 - 15/03/2021

Quy định mới về dấu doanh nghiệp

Quy định mới về dấu doanh nghiệp Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thì có những điểm mới trong quy định về...

Xem thêm

11:13 - 13/03/2021

Tư vấn về tiền lương

Tư vấn về tiền lương Hiện pháp luật Việt Nam không có quy định về lương NET và lương GROSS. Điều 90 bộ luật lao động 2019 chỉ quy định: 

Xem thêm