Thành lập doanh nghiệp 2024

14:46 - 07/03/2024

Thành lập doanh nghiệp 2024

Trong năm 2024, việc thành lập doanh nghiệp có thể mang lại cho bạn những lợi ích nhất định về mặt kinh tế.

Thành lập doanh nghiệp 2024

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên/cổ đông (đối với mô hình công ty TNHH, công ty cổ phần)
  • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân/ tổ chức

Thời gian thành lập doanh nghiệp từ 03-05 ngày làm việc, có thể điều chỉnh theo lịch làm việc của các Sở kế hoạch đầu tư.

Để được hỗ trợ thành lập doanh nghiệp nhanh, liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao