22:09 - 14/07/2022

Chủ thể thực hiện khuyến mại

Chủ thể thực hiện khuyến mại Doanh nghiệp muốn thực hiện khuyến mại phải xác định rõ vai trò của mình khi triển khai thực hiện. Vậy pháp luật...

Xem thêm

21:45 - 13/07/2022

Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên

Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên  Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên được tính như thế nào trong chi phí của doanh nghiệp và để xử lý nghĩa...

Xem thêm

12:33 - 13/07/2022

Thủ tục thông báo ứng dụng di động

Thủ tục thông báo ứng dụng di động Doanh nghiệp quan tâm thủ tục thông báo ứng dụng di động xin theo dõi nội dung tư vấn chi tiết như sau: ⚖️

Xem thêm

20:53 - 05/07/2022

Thủ tục đăng ký ứng dụng di động

Thủ tục đăng ký ứng dụng di động Ứng dụng di động là ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào...

Xem thêm

08:19 - 22/04/2022

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp Ngày nay, nhu cầu mua bán doanh nghiệp ngày càng tăng. Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán...

Xem thêm

08:22 - 21/04/2022

Huy động vốn doanh nghiệp

Huy động vốn doanh nghiệp Huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề rất quan trọng, có tính chất sống còn đối với...

Xem thêm

08:50 - 18/04/2022

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên Tư vấn, hỗ trợ pháp lý thường xuyên cũng là một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp, tổ chức,...

Xem thêm

07:50 - 12/04/2022

Phân chia lợi nhuận

Phân chia lợi nhuận - Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đạt được doanh thu đó từ các...

Xem thêm

09:06 - 11/04/2022

Người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư...

Xem thêm

08:09 - 31/03/2022

Quy định về cổ phiếu

Quy định về cổ phiếu Cổ phiếu là giá trị mà mô hình công ty cổ phần mang lại và cũng là một trong những công cụ đầu tư quan trọng của các nhà...

Xem thêm

08:29 - 29/03/2022

Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn Theo quy định tại điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền...

Xem thêm

08:16 - 28/03/2022

Mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp là một thông tin giúp định dạng và phân biệt và quản lý doanh nghiệp.Vậy mã số doanh nghiệp được quy định...

Xem thêm