08:47 - 02/12/2021

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh Hiện nay, nhu cầu các doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp diễn ra thường xuyên.

Xem thêm

14:23 - 02/08/2021

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với...

Xem thêm

08:49 - 30/07/2021

Kinh doanh bất động sản 2021

Kinh doanh bất động sản 2021 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến...

Xem thêm

08:21 - 31/05/2021

Soạn thảo văn bản doanh nghiệp

Soạn thảo văn bản doanh nghiệp Soạn thảo văn bản là dựa trên các quy định, quy chuẩn về khái niệm văn bản Nhà nước, Văn bản pháp quy, Văn bản quy chuẩn...

Xem thêm

10:07 - 27/05/2021

Điểm mới đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới đăng ký doanh nghiệp Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký...

Xem thêm

10:40 - 25/05/2021

Lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản Bất động sản là tài sản, nhưng khác với các loại tài sản khác là chúng không thể di dời được. Bất động sản là một...

Xem thêm

11:05 - 13/05/2021

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thành lập. Sau khi được cấp...

Xem thêm

09:32 - 12/05/2021

Góp vốn trong doanh nghiệp

Góp vốn trong doanh nghiệp Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp...

Xem thêm

08:09 - 10/05/2021

Ủy quyền trong doanh nghiệp

Ủy quyền trong doanh nghiệp Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020 thì chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức được phép ủy...

Xem thêm

20:38 - 08/05/2021

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những loại thuế doanh nghiệp phải nộp khi đầu tư, kinh doanh tạo ra doanh...

Xem thêm

08:08 - 04/05/2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sau đây gọi là LDN 2020), có hiệu lực kể từ 01/01/2021 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. LDN...

Xem thêm

10:53 - 28/04/2021

Sự kiện gạo ST24 ST25

Sự kiện gạo ST24 ST25 Câu hỏi: Luật sư Công ty luật Hnlaw & Partners nhìn nhận thế nào về vấn đề gạo ST24 và ST25? Trả lời: Thông tin gạo ST24,...

Xem thêm