16:43 - 01/01/2020

Treo bảng quảng cáo ngoài trời

Treo bảng quảng cáo ngoài trời Bảng hiệu quảng cáo là một sản phẩm, phương thức quảng cáo quan trọng và tiết kiệm dành cho doanh nghiệp. Với bảng...

Xem thêm

09:09 - 30/12/2019

Cơ quan đăng ký kinh doanh?

Cơ quan đăng ký kinh doanh? Tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh đều phải được đăng ký kinh doanh tại một cơ quan thống nhất, theo một thủ tục...

Xem thêm

10:27 - 21/12/2019

Được thành lập bao nhiêu công ty?

Được thành lập bao nhiêu công ty? Tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định...

Xem thêm

09:20 - 20/12/2019

Thông báo thay đổi trụ sở chính

Thông báo thay đổi trụ sở chính Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh trong 10 ngày...

Xem thêm

08:15 - 19/12/2019

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Doanh nghiệp thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Hiện nay nhiều cá...

Xem thêm

10:09 - 17/12/2019

Cập nhật mã ngành kinh tế mới

Cập nhật mã ngành kinh tế mới Hiện này, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã chính thực được áp dụng theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, theo quyết...

Xem thêm

08:07 - 13/12/2019

Việc sau thành lập chi nhánh

Việc sau thành lập chi nhánh Cũng như thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cũng phải thực hiện những công việc cần làm ngay sau khi thành lập chi...

Xem thêm

10:27 - 12/12/2019

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32. Luật Doanh nghiệp 2014  Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh...

Xem thêm

10:13 - 12/12/2019

Quyền chuyển nhượng cổ phần

Quyền chuyển nhượng cổ phần Luật doanh nghiệp 2014 quy định rõ về quyền chuyển nhượng cổ phần, các trường hợp chuyển nhượng cổ phần. Hnlaw...

Xem thêm

10:07 - 12/12/2019

Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh

Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh Việc đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh theo luật thuộc các trường hợp chấm dứt hoạt đông chi nhánh,...

Xem thêm

11:13 - 11/12/2019

Vốn điều lệ tối thiểu

Vốn điều lệ tối thiểu Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ và có quy định nào về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp hay không? Đây là câu...

Xem thêm

11:34 - 08/12/2019

Tờ khai bảo hiểm xã hội

Tờ khai bảo hiểm xã hội  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 

Xem thêm