11:26 - 08/05/2020

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông Sổ đăng ký cổ đông như một hình thức chứng thực quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. HNLaw & Partners xin hướng...

Xem thêm

08:49 - 07/05/2020

Thay đổi thông tin người quản lý

Thay đổi thông tin người quản lý Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh...

Xem thêm

07:55 - 04/05/2020

Tính lương vào ngày nghỉ lễ

Tính lương vào ngày nghỉ lễ Ngày 27/4/2020, HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn từ Quý khách hàng về Lương vào ngày nghỉ lễ như sau: Tôi...

Xem thêm

08:03 - 29/04/2020

Cấp lại giấy chứng nhận ĐKDN

Cấp lại giấy chứng nhận ĐKDN Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản pháp lý xác nhận hoạt động kinh doanh của cá nhân hay một tổ chức...

Xem thêm

07:58 - 29/04/2020

Thuế suất thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN Mỗi tổ chức, doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh tạo ra lợi nhuận, doanh thu chịu thuế sẽ phải nộp thuế cho nhà nước. Loại...

Xem thêm

09:15 - 22/04/2020

Góp vốn trong doanh nghiệp

Góp vốn trong doanh nghiệp Góp vốn được quy định cụ thể và rõ nét trong luật doanh nghiệp 2014. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn...

Xem thêm

10:47 - 21/04/2020

Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp

Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ khi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu của...

Xem thêm

10:28 - 21/04/2020

Thành viên công ty hợp danh

Thành viên công ty hợp danh Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh là thành viên đóng vai trò...

Xem thêm

14:40 - 20/04/2020

Bất động sản đưa vào kinh doanh

Bất động sản đưa vào kinh doanh Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và được nhiều người quan tâm. Đây cũng là lí do...

Xem thêm

11:05 - 18/04/2020

Hợp nhất doanh nghiệp

Hơp nhất doanh nghiệp Hợp nhất doanh nghiệp là một trong số những hình thức tổ chức lại công ty. Hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành...

Xem thêm

10:35 - 16/04/2020

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên Theo pháp luật về doanh nghiệp hiện hành thì Hội đồng thành viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Công ty trách...

Xem thêm

08:30 - 14/04/2020

Công ty thành viên

Công ty thành viên Công ty mẹ công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, là hình thức liên kết ngày càng được ưa chuộng trong nền...

Xem thêm