Góp vốn vào doanh nghiệp

08:04 - 19/03/2024

Góp vốn vào doanh nghiệp

Theo khoản 18 điều 4 luật doanh nghiệp 2020 thì góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Góp vốn vào doanh nghiệp

Theo quy định thì trong các giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp, các doanh nghiệp không được thanh toàn bằng tiền mặt mà phải sử dụng một trong các phương thức sau:

  • Thanh toán bằng séc
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi- chuyển tiền
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác

Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau

Như vậy các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Đối với đối tượng chủ thể là các doanh nghiệp, hình thức góp vốn vào công ty sẽ phải là chuyển khoản mà không thể sử dụng tiền mặt.

Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động