Mã cở sở đóng gói

13:35 - 15/03/2024

Mã cơ sở đóng gói

Mã cơ sở đóng gói là mã số định danh cho một cơ sở đóng gói.

 

Mã cơ sở đóng gói

Mã cơ sở đóng gói cấp cho doanh nghiệp có cơ sở đóng gói nông sản. Trong đó, cơ sở đóng gói là nơi nông sản được tập trung, sơ chế, bảo quản và đóng gói theo quy trình phù hợp với yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.

Cơ sở đóng gói cần xây dựng, lưu giữ và cập nhật định kỳ các loại hồ sơ chủ yếu sau:

– Quy trình đóng gói mô tả tất cả các chi tiết liên quan đến việc nhận, phân loại, xử lý và đóng gói nông sản

– Hồ sơ theo dõi vệ sinh cơ sở đóng gói: cần ghi chép đầy đủ thời gian, khu vực, người thực hiện, hóa chất sử dụng và biện pháp quản lý chất thải.

– Các hồ sơ liên quan khác: hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn nội bộ, hồ sơ bảo vệ môi trường, hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật (nếu có).

Để được tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp mã liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động