11:05 - 13/05/2021

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thành lập. Sau khi được cấp...

Xem thêm

09:32 - 12/05/2021

Góp vốn trong doanh nghiệp

Góp vốn trong doanh nghiệp Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp...

Xem thêm

08:09 - 10/05/2021

Ủy quyền trong doanh nghiệp

Ủy quyền trong doanh nghiệp Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020 thì chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức được phép ủy...

Xem thêm

20:38 - 08/05/2021

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những loại thuế doanh nghiệp phải nộp khi đầu tư, kinh doanh tạo ra doanh...

Xem thêm

08:08 - 04/05/2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sau đây gọi là LDN 2020), có hiệu lực kể từ 01/01/2021 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. LDN...

Xem thêm

10:53 - 28/04/2021

Sự kiện gạo ST24 ST25

Sự kiện gạo ST24 ST25 Câu hỏi: Luật sư Công ty luật Hnlaw & Partners nhìn nhận thế nào về vấn đề gạo ST24 và ST25? Trả lời: Thông tin gạo ST24,...

Xem thêm

08:54 - 26/04/2021

Điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản thì kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực...

Xem thêm

08:49 - 26/04/2021

Chào bán cổ phần tăng vốn

Chào bán cổ phần tăng vốn CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 Trước đây, theo quy định...

Xem thêm

08:22 - 26/04/2021

Công ty TNHH năm 2021

Công ty TNHH năm 2021 Luật Doanh nghiệp 2020 hiện đã được ban hành và trong đó có nhiều thay đổi như lược bỏ, rút ngắn các thủ tục đăng ký doanh...

Xem thêm

09:37 - 25/04/2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021 Theo quy định pháp Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện...

Xem thêm

08:30 - 23/04/2021

Soạn thảo điều lệ

Soạn thảo điều lệ Điều lệ công ty được xem là quy định hoạt động riêng của mỗi doanh nghiệp. Trong những ngành nghề kinh doanh đều có những quy...

Xem thêm

08:26 - 22/04/2021

Góp vốn doanh nghiệp 2021

Góp vốn doanh nghiệp 2021 Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm...

Xem thêm