08:28 - 22/12/2021

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp Ngày nay, nhu cầu mua bán doanh nghiệp ngày càng tăng. Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán...

Xem thêm

09:28 - 18/12/2021

Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp tác kinh doanh là sự phát triển của các mối quan hệ chiến lược,...

Xem thêm

08:39 - 17/12/2021

Huy động vốn doanh nghiệp

Huy động vốn doanh nghiệp         Huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề rất quan trọng, có tính chất sống còn...

Xem thêm

08:47 - 02/12/2021

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh Hiện nay, nhu cầu các doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp diễn ra thường xuyên.

Xem thêm

14:23 - 02/08/2021

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với...

Xem thêm

08:49 - 30/07/2021

Kinh doanh bất động sản 2021

Kinh doanh bất động sản 2021 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến...

Xem thêm

08:21 - 31/05/2021

Soạn thảo văn bản doanh nghiệp

Soạn thảo văn bản doanh nghiệp Soạn thảo văn bản là dựa trên các quy định, quy chuẩn về khái niệm văn bản Nhà nước, Văn bản pháp quy, Văn bản quy chuẩn...

Xem thêm

10:07 - 27/05/2021

Điểm mới đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới đăng ký doanh nghiệp Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký...

Xem thêm

10:40 - 25/05/2021

Lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản Bất động sản là tài sản, nhưng khác với các loại tài sản khác là chúng không thể di dời được. Bất động sản là một...

Xem thêm

11:05 - 13/05/2021

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thành lập. Sau khi được cấp...

Xem thêm

09:32 - 12/05/2021

Góp vốn trong doanh nghiệp

Góp vốn trong doanh nghiệp Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp...

Xem thêm

08:09 - 10/05/2021

Ủy quyền trong doanh nghiệp

Ủy quyền trong doanh nghiệp Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2020 thì chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức được phép ủy...

Xem thêm