14:39 - 20/01/2020

Thủ tục thay đổi con dấu công ty

Thủ tục thay đổi con dấu công ty Bạn muốn thay đổi con dấu trong trường hợp doanh nghiệp bạn mất, hỏng hoặc thay đổi địa chỉ công ty mà chưa...

Xem thêm

14:36 - 20/01/2020

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp là tái cấu trúc lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp)...

Xem thêm

14:27 - 20/01/2020

Điều kiện của cổ đông sáng lập

Điều kiện của cổ đông sáng lập Cổ đông là yếu tố không thể thiếu khi thành lập công ty cổ phần. Điều kiện thành lập công ty cổ phần không...

Xem thêm

11:20 - 07/01/2020

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ Hiện nay, do nhu cầu thị trường, số lượng các trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam ngày càng tăng. Để trung tâm ngoại...

Xem thêm

14:30 - 06/01/2020

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập và để có thể đi vào hoạt động tốt cần có con dấu. Con dấu công ty thường xuất...

Xem thêm

10:47 - 04/01/2020

Thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp Thành lập chi nhánh là một trong những phương thức mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về chi nhánh...

Xem thêm

14:15 - 02/01/2020

Hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Hoạt động trung tâm ngoại ngữ  Gần đây, HNLaw & Partners thực hiện rất nhiều thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Sau khi thực...

Xem thêm

16:43 - 01/01/2020

Treo bảng quảng cáo ngoài trời

Treo bảng quảng cáo ngoài trời Bảng hiệu quảng cáo là một sản phẩm, phương thức quảng cáo quan trọng và tiết kiệm dành cho doanh nghiệp. Với bảng...

Xem thêm

09:09 - 30/12/2019

Cơ quan đăng ký kinh doanh?

Cơ quan đăng ký kinh doanh? Tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh đều phải được đăng ký kinh doanh tại một cơ quan thống nhất, theo một thủ tục...

Xem thêm

10:27 - 21/12/2019

Được thành lập bao nhiêu công ty?

Được thành lập bao nhiêu công ty? Tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định...

Xem thêm

09:20 - 20/12/2019

Thông báo thay đổi trụ sở chính

Thông báo thay đổi trụ sở chính Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh trong 10 ngày...

Xem thêm

08:15 - 19/12/2019

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Doanh nghiệp thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Hiện nay nhiều cá...

Xem thêm