14:35 - 20/02/2020

Cập nhật mã ngành kinh tế mới

Cập nhật mã ngành kinh tế mới Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Hệ thống Mã ngành nghề kinh tế Việt Nam số 27/2018/QĐ-TTg thay thế QĐ 10/2007/QĐ-TTg...

Xem thêm

14:32 - 20/02/2020

Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận phần vốn góp Giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH được lập ra để chứng nhận việc góp vốn của cá nhân/tổ chức...

Xem thêm

11:23 - 18/02/2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh...

Xem thêm

13:40 - 17/02/2020

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn...

Xem thêm

13:30 - 17/02/2020

Độ tuổi giao kết hợp đồng lao động

Độ tuổi giao kết hợp đồng lao động Ngày 10/2/2020 vừa qua, HNLaw & Partners nhận được câu hỏi liên quan đến độ tuổi giao kết hợp đồng lao...

Xem thêm

13:20 - 17/02/2020

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh Hiện nay, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể của doanh...

Xem thêm

13:16 - 17/02/2020

Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp Thay đổi tên doanh nghiệp là một nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp, việc này tạo ra những thuận lợi hơn trong quá trình...

Xem thêm

15:52 - 11/02/2020

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp Thành lập công ty là một quyết định khó khăn cho cách bạn muốn thử sức của mình, để quá trình thành lập...

Xem thêm

16:14 - 07/02/2020

Hội đồng quản trị- quyền và nghĩa vụ

Hội đồng quản trị- quyền và nghĩa vụ Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm: Dễ dàng huy động hoặc rút vốn (thay đổi cổ...

Xem thêm

11:33 - 01/02/2020

Hành vi bị nghiêm cấm trong lao động

Hành vi bị nghiêm cấm trong lao động Gần đây, HNLaw & Partners nhận được câu hỏi từ Quý khách hàng như sau: “Những hành vi nào bị nghiêm cấm...

Xem thêm

10:49 - 25/01/2020

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ chuyển...

Xem thêm

10:22 - 23/01/2020

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Cập nhật thông tin doanh nghiệp Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ cập nhật,...

Xem thêm