08:19 - 14/03/2022

Rủi ro khi không đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Rủi ro khi không đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi đang sở hữu một nhãn hiệu ăn nên làm ra và rất có triển...

Xem thêm

10:08 - 01/03/2022

Đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi có biết một bài hát nhạc Trung, lời Trung. Tôi muốn dịch bài hát này ra tiếng Việt và...

Xem thêm

10:25 - 04/06/2020

Đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy khi kinh doanh ngành...

Xem thêm

08:11 - 01/06/2020

Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp

Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về...

Xem thêm

08:57 - 14/05/2020

Về chỉ dẫn địa lý

Về chỉ dẫn địa lý  Câu hỏi: Chỉ đẫn địa lý NGỌC LINH được bảo hộ cho sản phẩm sâm củ có được thêm dấu hiệu khác như KONTUM vào sau dấu...

Xem thêm

14:27 - 07/04/2020

Xử lý xâm phạm SHTT

Xử lý xâm phạm SHTT Xử lý xâm phạm SHTT Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản của doanh nghiệp. Vậy khi phát hiện hành vi xâm...

Xem thêm

11:13 - 05/04/2020

Phân loại nhãn hiệu

Phân loại nhãn hiệu Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ...

Xem thêm

08:46 - 16/12/2019

Phân loại nhóm hàng hóa

Đối với vấn đề đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn cần xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, cũng như xác định phạm vi bảo hộ của nhãn...

Xem thêm

08:53 - 10/12/2019

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Cá nhân, tổ chức đều...

Xem thêm

17:29 - 20/11/2019

Dịch vụ sở hữu trí tuệ Hnlaw & Partners

Dịch vụ sở hữu trí tuệ Hnlaw&Partners Dịch vụ sở hữu trí tuệ Hnlaw&Partners: Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản...

Xem thêm

11:07 - 17/11/2019

Điều kiện kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện kiểu dáng công nghiệp Câu hỏi: Hiện nay Công ty của tôi đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Công ty chúng tôi muốn đăng ký kiểu dáng...

Xem thêm

16:09 - 20/09/2019

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN) là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó chủ sở hữu công nghiệp thu về một...

Xem thêm