08:48 - 11/02/2022

Về việc cầm giữ tài sản của khách hàng

Về việc cầm giữ tài sản của khách hàng Công ty kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ tài sản của khách hàng không? Xin hỏi Hnlaw &...

Xem thêm

08:13 - 10/02/2022

Tư vấn về lao động

Tư vấn về lao động Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi đi làm cho công ty A từ năm 2018 nhưng không được kí hợp đồng lao động. Năm 2021, công...

Xem thêm

08:35 - 22/12/2021

Kinh doanh lữ hành nội địa

Kinh doanh lữ hành nội địa Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch...

Xem thêm

08:28 - 22/12/2021

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp

Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp Ngày nay, nhu cầu mua bán doanh nghiệp ngày càng tăng. Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán...

Xem thêm

09:28 - 18/12/2021

Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp tác kinh doanh là sự phát triển của các mối quan hệ chiến lược,...

Xem thêm

08:39 - 17/12/2021

Huy động vốn doanh nghiệp

Huy động vốn doanh nghiệp         Huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề rất quan trọng, có tính chất sống còn...

Xem thêm

08:47 - 02/12/2021

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh Hiện nay, nhu cầu các doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp diễn ra thường xuyên.

Xem thêm

14:23 - 02/08/2021

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với...

Xem thêm

08:49 - 30/07/2021

Kinh doanh bất động sản 2021

Kinh doanh bất động sản 2021 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến...

Xem thêm

08:21 - 31/05/2021

Soạn thảo văn bản doanh nghiệp

Soạn thảo văn bản doanh nghiệp Soạn thảo văn bản là dựa trên các quy định, quy chuẩn về khái niệm văn bản Nhà nước, Văn bản pháp quy, Văn bản quy chuẩn...

Xem thêm

10:07 - 27/05/2021

Điểm mới đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới đăng ký doanh nghiệp Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký...

Xem thêm

10:40 - 25/05/2021

Lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản Bất động sản là tài sản, nhưng khác với các loại tài sản khác là chúng không thể di dời được. Bất động sản là một...

Xem thêm