Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

08:45 - 13/03/2024

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
  • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
  • Bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy phép lao động