09:26 - 25/10/2023

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư...

Xem thêm

08:36 - 20/10/2023

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp là việc triển khai các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh...

Xem thêm

12:04 - 11/09/2023

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Hoạt động thẩm định giá áp dụng đối với các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật giá,...

Xem thêm

11:59 - 11/09/2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa Theo quy định của luật thương mại 2005, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán...

Xem thêm

10:07 - 09/09/2023

Các bước mua bán doanh nghiệp

Các bước mua bán doanh nghiệp Nếu bạn quan tâm đến vấn đề mua bán doanh nghiệp, bạn cần tìm hiểu về quy trình mua bán doanh nghiệp

Xem thêm

21:11 - 07/09/2023

Lưu ý khi mua lại doanh nghiệp

Lưu ý khi mua lại doanh nghiệp Nhà đầu tư cần lưu ý về những rủi ro khi mua lại doanh nghiệp như sau: Những rủi ro về mặt pháp lý có thể bao gồm:...

Xem thêm

22:37 - 22/06/2023

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốnChuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa...

Xem thêm

12:03 - 21/06/2023

Điều kiện an toàn thực phẩm

Điều kiện an toàn thực phẩm Để đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định cập nhật của luật và các hướng...

Xem thêm

07:20 - 20/06/2023

Nhập khẩu sữa cho trẻ em

Nhập khẩu sữa cho trẻ em Doanh nghiệp muốn nhập khẩu sữa cho trẻ em cần bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động nhập khẩu sữa (thực...

Xem thêm

09:26 - 17/06/2023

Sử dụng vốn đầu tư cơ bản

Sử dụng vốn đầu tư cơ bản  Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước...

Xem thêm

07:33 - 15/06/2023

Lưu ý về giao dịch bảo đảm

Lưu ý về giao dịch bảo đảm Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. 

Xem thêm

06:27 - 14/06/2023

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định,...

Xem thêm