09:14 - 23/02/2021

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân Về điều kiện chuyển đổi: Căn cứ tại Điều 205 Luật Doanh Nghiệp 2020, ta có những điều kiện chuyển đổi sau:...

Xem thêm

14:11 - 17/02/2021

Luật mới với công ty cổ phần

Luật mới với công ty cổ phần Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2021 có nhiều điểm mới quy định về công ty cổ phần so với luật...

Xem thêm

14:54 - 19/01/2021

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký...

Xem thêm

10:11 - 12/01/2021

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp

Bản sao trong hồ sơ doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, điều 4, luật doanh nghiệp năm 2020, bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được...

Xem thêm

08:39 - 05/01/2021

Hòa giải và thương lượng

Hòa giải và thương lượng Câu hỏi: So sánh điểm giống và khác nhau giữa thương lượng và hoà giải trong quan hệ thương mại. Xin cảm ơn. Trả lời:...

Xem thêm

08:36 - 04/01/2021

Tài sản đảm bảo

Tài sản đảm bảo Câu hỏi 1: Bên em có khách hàng muốn thế chấp tài sản là nhà xưởng tại 2 Ngân hàng là Ngân hàng bên em và ngân hàng khác. Tuy nhiên...

Xem thêm

07:48 - 24/12/2020

Đổi tên ký lại hợp đồng

Đổi tên ký lại hợp đồng Câu hỏi: Công ty của tôi vừa làm thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, mọi giấy tờ trong công ty đều được đổi thành...

Xem thêm

10:19 - 23/12/2020

Chi phí trước doanh nghiệp

Chi phí trước doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân...

Xem thêm

10:09 - 23/12/2020

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty? 

Xem thêm

10:14 - 22/12/2020

Thay đổi thông tin người quản lý

Thay đổi thông tin người quản lý 

Xem thêm

09:52 - 17/12/2020

Sở hữu 51% cổ phần

Sở hữu 51% cổ phần Câu hỏi: Sở hữu 51% cổ phần có ý nghĩa gì? Tôi được biết rằng các nhà đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần đều muốn sở...

Xem thêm

10:23 - 15/12/2020

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho...

Xem thêm