13:54 - 23/02/2024

Quy định phòng chống rửa tiền

Quy định phòng chống rửa tiền Đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một...

Xem thêm

12:18 - 04/12/2023

Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động...

Xem thêm

17:33 - 03/12/2023

Định giá doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp có thể xác định bằng vốn điều lệ; các nguồn vốn đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh...

Xem thêm

11:09 - 02/12/2023

Mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi...

Xem thêm

10:08 - 01/12/2023

Thương lượng

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương...

Xem thêm

10:36 - 30/11/2023

Quản lý doanh nghiệp 88

Quản lý doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty bao gồm thành viên Hội đông quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và...

Xem thêm

09:26 - 25/10/2023

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư...

Xem thêm

08:36 - 20/10/2023

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp là việc triển khai các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh...

Xem thêm

12:04 - 11/09/2023

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Hoạt động thẩm định giá áp dụng đối với các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật giá,...

Xem thêm

11:59 - 11/09/2023

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa Theo quy định của luật thương mại 2005, hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán...

Xem thêm

10:07 - 09/09/2023

Các bước mua bán doanh nghiệp

Các bước mua bán doanh nghiệp Nếu bạn quan tâm đến vấn đề mua bán doanh nghiệp, bạn cần tìm hiểu về quy trình mua bán doanh nghiệp

Xem thêm

21:11 - 07/09/2023

Lưu ý khi mua lại doanh nghiệp

Lưu ý khi mua lại doanh nghiệp Nhà đầu tư cần lưu ý về những rủi ro khi mua lại doanh nghiệp như sau: Những rủi ro về mặt pháp lý có thể bao gồm:...

Xem thêm