Xúc tiến thương mại

12:18 - 04/12/2023

Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Xúc tiến thương mại

Các hoạt động xúc tiến thương mại thường được triển khai cùng các hoạt động thương mại đầu tư của doanh nghiệp. Các hoạt động này bao gồm:
- hoạt động quảng bá triển khai sản phẩm dịch vụ
- hoạt động thương mại mua bán hàng hóa
- hoạt động triển khai hợp đồng mua bán, tặng quà doanh nghiệp
- hoạt động bán sản phẩm dịch vụ tặng kèm chương trình khuyến mại, coupon khuyến mại.
Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw& Partners
Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Chuyển nhượng dự án bất động sản
Quy định phòng chống rửa tiền
Định giá doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp
Thương lượng