08:50 - 18/04/2022

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên Tư vấn, hỗ trợ pháp lý thường xuyên cũng là một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp, tổ chức,...

Xem thêm

07:50 - 12/04/2022

Phân chia lợi nhuận

Phân chia lợi nhuận - Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đạt được doanh thu đó từ các...

Xem thêm

09:06 - 11/04/2022

Người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư...

Xem thêm

08:09 - 31/03/2022

Quy định về cổ phiếu

Quy định về cổ phiếu Cổ phiếu là giá trị mà mô hình công ty cổ phần mang lại và cũng là một trong những công cụ đầu tư quan trọng của các nhà...

Xem thêm

08:29 - 29/03/2022

Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn Theo quy định tại điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền...

Xem thêm

08:16 - 28/03/2022

Mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp là một thông tin giúp định dạng và phân biệt và quản lý doanh nghiệp.Vậy mã số doanh nghiệp được quy định...

Xem thêm

10:09 - 25/03/2022

Công ty TNHH_phê duyệt những hợp đồng giao dịch

Công ty TNHH_phê duyệt những hợp đồng giao dịch Trong công ty TNHH, những hợp đồng giao dịch nào cần được phê duyệt và chấp nhận?

Xem thêm

09:49 - 23/03/2022

Đăng ký hoạt động khuyến mại

Đăng ký hoạt động khuyến mại Căn cứ pháp lý: Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Xem thêm

07:47 - 22/03/2022

Thực hiện dự án xử lý rác thải có phải thành lập doanh nghiệp không?

Thực hiện dự án xử lý rác thải có phải thành lập doanh nghiệp không? Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi muốn kinh doanh dịch vụ xử lý rác...

Xem thêm

10:01 - 18/03/2022

Điều kiện chuyển nhượng văn phòng công ty

Điều kiện chuyển nhượng văn phòng công ty Khi tham gia chuyển nhượng văn phòng công ty cần lưu ý các điều kiện về tính pháp lý của dự án. Dự án...

Xem thêm

10:07 - 17/03/2022

Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Hiện nay em đang nhập một số mỹ phẩm ở nước ngoài với số...

Xem thêm

08:42 - 15/03/2022

Ý nghĩa của việc nắm giữ 51% tỷ lệ vốn góp

Ý nghĩa của việc nắm giữ 51% tỷ lệ vốn góp Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi được biết rằng các nhà đầu tư góp vốn vào công ty cổ...

Xem thêm