22:37 - 22/06/2023

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốnChuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa...

Xem thêm

12:03 - 21/06/2023

Điều kiện an toàn thực phẩm

Điều kiện an toàn thực phẩm Để đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định cập nhật của luật và các hướng...

Xem thêm

07:20 - 20/06/2023

Nhập khẩu sữa cho trẻ em

Nhập khẩu sữa cho trẻ em Doanh nghiệp muốn nhập khẩu sữa cho trẻ em cần bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động nhập khẩu sữa (thực...

Xem thêm

09:26 - 17/06/2023

Sử dụng vốn đầu tư cơ bản

Sử dụng vốn đầu tư cơ bản  Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước...

Xem thêm

07:33 - 15/06/2023

Lưu ý về giao dịch bảo đảm

Lưu ý về giao dịch bảo đảm Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. 

Xem thêm

06:27 - 14/06/2023

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định,...

Xem thêm

06:41 - 13/06/2023

Giấy chứng nhận phần vốn góp doanh nghiệp

Giấy chứng nhận phần vốn góp doanh nghiệp Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020,  vốn điều lệ của côngty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên...

Xem thêm

06:57 - 12/06/2023

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm...

Xem thêm

07:03 - 02/06/2023

Góp vốn vào công ty khác

Công ty có được quyền góp vốn, quản lý hoặc thành lập công ty khác 

Xem thêm

21:58 - 31/05/2023

Thẩm quyền ký kết hợp đồng

Hợp đồng là một trong những giao dịch dân sự, để hợp đồng có hiệu lực, chủ thể ký kết hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự...

Xem thêm

09:27 - 07/01/2023

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo Hợp đồng là một trong những giao dịch dân sự, để hợp đồng có hiệu lực, chủ thể ký kết hợp đồng phải có...

Xem thêm

09:11 - 07/01/2023

Thẩm quyền ký kết hợp đồng

Thẩm quyền ký kết hợp đồng Hợp đồng là một trong những giao dịch dân sự, để hợp đồng có hiệu lực, chủ thể ký kết hợp đồng phải có...

Xem thêm