Điều kiện an toàn thực phẩm

12:03 - 21/06/2023

Điều kiện an toàn thực phẩm

Để đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định cập nhật của luật và các hướng dẫn cụ thể về quy trình  cung cấp thực phẩm ra thị trường Việt Nam. 

Điều kiện an toàn thực phẩm 

Theo Điều 10 Luật an toàn thực phẩm 2010, điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm bao gồm:

  • Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

- Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định nêu trên, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:

+ Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

+ Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

+ Quy định về bảo quản thực phẩm.

2. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với một số loại thực phẩm

2.1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống

- Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm.

- Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định tại Điều 54 Luật an toàn thực phẩm 2010

- Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định của pháp luật về thú y.

2.2. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến

- Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm.

- Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.

- Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

2.3. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

- Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm.

- Nguyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm phải bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người.

- Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng bảo đảm không gây hại đến sức khoẻ, tính mạng con người và thuộc Danh mục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2.4. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng

- Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm.

- Có thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố.

- Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng.

2.5. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm biến đổi gen

- Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khỏe con người và môi trường theo quy định của Chính phủ.

2.6. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chiếu xạ

- Tuân thủ các điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm.

- Thuộc Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ.

- Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.

- Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng được phép chiếu xạ đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2.7. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm.

- Thuộc Danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

- Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

2.8. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

- Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng.

  • Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Parners 

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0961.078.255

 

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động