10:38 - 12/04/2020

Chứng nhận đăng ký DN

Chứng nhận đăng ký DN Theo khoản 12, điều 4, luật doanh nghiệp 2014 thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ...

Xem thêm

10:33 - 12/04/2020

Quy định về kinh doanh

Quy định về kinh doanh Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 thì kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công...

Xem thêm

10:54 - 08/04/2020

Thay đổi chủ sở hữu

Thay đổi chủ sở hữu  Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thay đổi chủ sở hữu. Việc thay đổi chủ...

Xem thêm

10:03 - 08/04/2020

Hoạt động khuyến mại

Hoạt động khuyến mại Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để thúc đẩy hàng hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hoạt động khuyến mại....

Xem thêm

15:09 - 07/04/2020

Giải thể doanh nghiệp

Giải thế doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc có các vấn đề phát sinh, doanh...

Xem thêm

10:05 - 07/04/2020

Cư trú của người đại diện

Cư trú của người đại diện ✍️Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và...

Xem thêm

09:54 - 07/04/2020

Đăng ký tài khoản ngân hàng

Đăng ký tài khoản ngân hàng ✍️Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng là điều quan trọng đối với một doanh nghiệp. Vậy trình tự, thủ tục đăng...

Xem thêm

09:40 - 07/04/2020

Văn phòng đại diện doanh nghiệp

Văn phòng đại diện doanh nghiệp Thành lập văn phòng đại diện là một trong những lựa chọn của doanh nghiệp khi muốn mở rộng kinh doanh. Để hiểu...

Xem thêm

11:23 - 05/04/2020

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện là một trong những lựa chọn của doanh nghiệp khi muốn mở rộng kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục thành...

Xem thêm

09:54 - 04/04/2020

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Tạm ngừng kinh doanh là việc mà không chủ sở hữu doanh nghiệp nào mong muốn. Thế nhưng, vì một vài lý do (tài chính,...

Xem thêm

10:47 - 03/04/2020

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp muốn thay đổi đăng ký kinh doanh cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian pháp luật cho phép....

Xem thêm

10:13 - 03/04/2020

Thuế sau thành lập doanh nghiệp

Thuế sau thành lập doanh nghiệp Sau khi thành lập doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo. Doanh nghiệp được thành...

Xem thêm