Quản lý doanh nghiệp 88

10:36 - 30/11/2023

Quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty bao gồm thành viên Hội đông quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại điều lệ công ty.

Quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp điều hành doanh nghiệp theo một trong các hình thức vận hành sau:

  • Trực tiếp điều hành doanh nghiệp
  • Huy động vốn của doanh nghiệp
  • Kiêm nhiệm vị trí quản lý của doanh nghiệp khác để huy động vốn
  • Quản lý vốn và phái cử người khác điều hành doanh nghiệp

Tùy từng loại hình doanh nghiệp, việc quản lý và huy động vốn sẽ được điều chỉnh một cách phù hợp.

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Chuyển nhượng dự án bất động sản
Quy định phòng chống rửa tiền
Xúc tiến thương mại
Định giá doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp