10:03 - 19/11/2019

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp phát triển hay không phần lớn  phụ thuộc vào sự quản lý doanh người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp. Một trong...

Xem thêm

10:58 - 17/11/2019

Thủ tục miễn thuế giảm thuế

Thủ tục miễn thuế giảm thuế: Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình trạng giá lương thực, thực phẩm, nhiên liệu liên tục biến...

Xem thêm

10:52 - 17/11/2019

Xuất khẩu phần mềm và thuế phí

Xuất khẩu phần mềm và thuế phí Thuế, phí phải nộp như sau: Các loại thuế, phí phải nộp Khách hàng muốn xuất khẩu phần mềm ra nước ngoài với...

Xem thêm

10:47 - 16/11/2019

Công việc doanh nghiệp tháng 11

Công việc doanh nghiệp tháng 11: Hàng tháng, doanh nghiệp cần thực hiện công việc pháp lý theo đúng quy định của  pháp luật. HNLaw & Partners tư vấn...

Xem thêm

10:43 - 16/11/2019

Chuyển nhượng vốn góp TNHH

Chuyển nhượng vốn góp TNHH: Để trở thành thành viên của công trách nhiệm hữu hạn thì cá nhân cần sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty....

Xem thêm

10:31 - 16/11/2019

Họp Hội đồng thành viên

Họp Hội đồng thành viên Trong doanh nghiệp, việc thông qua những quyết định quan trọng cần thông qua cộc họp của các thành viên. Đối với công ty...

Xem thêm

10:11 - 16/11/2019

Chuyển đổi tính thuế GTGT

Chuyển đổi tính thuế GTGT Tại Công văn 4526/TCT-KK ban hành ngày 05/11/2019, Tổng cục Thuế đã có những hướng dẫn chi tiết về thủ tục khai báo và...

Xem thêm

17:42 - 14/11/2019

Chuyển nhượng vốn góp

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn Để trở thành thành viên của công trách nhiệm hữu hạn thì cá nhân cần sở hữu một phần...

Xem thêm

11:53 - 08/11/2019

Đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy lao động Trong doanh nghiệp, việc ban hành nội quy lao động làm công cụ quản lý lao động trong đơn vị sử dụng lao động vừa là...

Xem thêm

09:57 - 06/11/2019

Lập địa điểm kinh doanh

Lập địa điểm kinh doanh Ngày 4/11/ vừa qua, HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng như sau: “Công ty tôi ở Hà Nội, muốn mở...

Xem thêm

09:30 - 05/11/2019

Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần chú ý khi chọn trụ sở chính của doanh nghiệp sao cho phù...

Xem thêm

09:51 - 04/11/2019

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc...

Xem thêm