10:47 - 21/04/2020

Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp

Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ khi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu của...

Xem thêm

10:28 - 21/04/2020

Thành viên công ty hợp danh

Thành viên công ty hợp danh Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh là thành viên đóng vai trò...

Xem thêm

14:40 - 20/04/2020

Bất động sản đưa vào kinh doanh

Bất động sản đưa vào kinh doanh Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và được nhiều người quan tâm. Đây cũng là lí do...

Xem thêm

11:05 - 18/04/2020

Hợp nhất doanh nghiệp

Hơp nhất doanh nghiệp Hợp nhất doanh nghiệp là một trong số những hình thức tổ chức lại công ty. Hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành...

Xem thêm

10:35 - 16/04/2020

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên Theo pháp luật về doanh nghiệp hiện hành thì Hội đồng thành viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Công ty trách...

Xem thêm

08:30 - 14/04/2020

Công ty thành viên

Công ty thành viên Công ty mẹ công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, là hình thức liên kết ngày càng được ưa chuộng trong nền...

Xem thêm

10:38 - 12/04/2020

Chứng nhận đăng ký DN

Chứng nhận đăng ký DN Theo khoản 12, điều 4, luật doanh nghiệp 2014 thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ...

Xem thêm

10:33 - 12/04/2020

Quy định về kinh doanh

Quy định về kinh doanh Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 thì kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công...

Xem thêm

10:54 - 08/04/2020

Thay đổi chủ sở hữu

Thay đổi chủ sở hữu  Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thay đổi chủ sở hữu. Việc thay đổi chủ...

Xem thêm

10:03 - 08/04/2020

Hoạt động khuyến mại

Hoạt động khuyến mại Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để thúc đẩy hàng hóa, doanh nghiệp có thể áp dụng hoạt động khuyến mại....

Xem thêm

15:09 - 07/04/2020

Giải thể doanh nghiệp

Giải thế doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc có các vấn đề phát sinh, doanh...

Xem thêm

10:05 - 07/04/2020

Cư trú của người đại diện

Cư trú của người đại diện ✍️Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và...

Xem thêm