13:12 - 24/09/2019

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp...

Xem thêm

10:04 - 21/09/2019

Các khoản chịu thuế TNDN

Các khoản chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Vấn đề pháp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp: Các quy định hiện hành về thuế thu nhập...

Xem thêm

09:47 - 21/09/2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: doanh nghiệp nào được hưởng ưu đãi? Hiện nay chúng ta đang có các ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...

Xem thêm

09:37 - 21/09/2019

Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp: Luật việc làm 2013, luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định rất rõ ràng về các điều kiện hưởng và quyền lợi được hưởng...

Xem thêm

09:27 - 20/09/2019

Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp là căn cứ để xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác, là cơ sở để tạo nên thương...

Xem thêm

15:43 - 18/09/2019

Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ( Ví dụ: Chuyển trụ sở từ Thái nguyên về Hà Nội) 

Xem thêm

12:00 - 18/09/2019

Giải thể công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp/công ty cổ phần hoạt động không hiệu quả hoặc có các vấn đề phát sinh, doanh...

Xem thêm

09:04 - 18/09/2019

Mã số mã vạch: tư vấn về thủ tục

Mã số mã vạch (MSMV): Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chính là những đơn vị cần đăng ký mã vạch cho sản phẩm của mình. 

Xem thêm

15:21 - 17/09/2019

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới một...

Xem thêm

09:00 - 17/09/2019

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners  xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư...

Xem thêm

12:33 - 10/09/2019

Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính Phần mềm máy tính có chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)? 

Xem thêm

13:41 - 09/09/2019

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty Theo quy định tại khoản 1, điều 25, luật doanh nghiệp 2014 thì điều lệ công ty bao gồm điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và điều...

Xem thêm