11:13 - 11/12/2019

Vốn điều lệ tối thiểu

Vốn điều lệ tối thiểu Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ và có quy định nào về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp hay không? Đây là câu...

Xem thêm

11:34 - 08/12/2019

Tờ khai bảo hiểm xã hội

Tờ khai bảo hiểm xã hội  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 

Xem thêm

09:43 - 08/12/2019

Danh sách văn bản giao dịch

Danh sách văn bản giao dịch Hợp đồng: + Hợp đồng trong doanh nghiệp: Hợp đồng lao động Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Hợp đồng ủy quyền +...

Xem thêm

08:54 - 08/12/2019

Thông báo cập nhật thông tin

Thông báo cập nhật thông tin Khi công ty có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo bổ sung, cập...

Xem thêm

10:38 - 06/12/2019

Bảo hiểm cho người lao động

Bảo hiểm cho người lao động Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm...

Xem thêm

09:57 - 06/12/2019

Phí cấp mã số mã vạch

Phí cấp mã số mã vạch Chi phí cấp mã số mã vạch là một khoản các chủ thể cần phải chi trả để khởi tạo và duy trì mã vạch. Tổ chức, doanh...

Xem thêm

09:36 - 06/12/2019

Họp đại hội đồng cổ đông

Họp đại hội đồng cổ đông Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ...

Xem thêm

09:16 - 06/12/2019

Thay đổi đại diện chi nhánh

Thay đổi đại diện chi nhánh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh...

Xem thêm

09:08 - 06/12/2019

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh (” tạm ngừng KD”) là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phù hợp với sự phát triển hiện nay, pháp luật quy định thời gian...

Xem thêm

08:44 - 06/12/2019

Nhiều đại diện theo pháp luật

Nhiều đại diện theo pháp luật Trong thời gian gần đây, Công ty Luật TNHH HNLaw & Partners nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn liên quan đến...

Xem thêm

08:27 - 06/12/2019

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Ngày 20/11/ vừa qua, công ty Luật TNHH HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng, nội dung yêu...

Xem thêm

08:16 - 06/12/2019

Ban kiểm soát công ty TNHH

Ban kiểm soát công ty TNHH Ban kiểm soát trong công ty đóng vai trò như cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà nước. Nó ra đời nhằm thực hiện việc kiểm tra...

Xem thêm