Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

14:23 - 02/08/2021

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với nhiều điểm mới. Trong phạm vi bài viết hôm nay chúng tôi sẽ nêu một số nội dung mới về đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020     

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với nhiều điểm mới. Trong phạm vi bài viết hôm nay chúng tôi sẽ nêu một số nội dung mới về đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

 1. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 2020
 • Đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

      Luật Doanh nghiệp 2020 còn bổ sung thêm 01 đối tượng khác không được thành lập và quản lý doanh nghiệp là: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

      Như vậy, các đối tượng bị cấm không được thành lập doanh nghiệp là:

- Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

  - Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 • Điểm mới về tên địa điểm kinh doanh

      Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm yêu cầu, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”, quy định này áp dụng tương tự như chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • Thông báo mẫu dấu trên cổng đăng ký doanh nghiệp

      Luật mới không yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu. Dấu bao gồm dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số.

 • Về hộ kinh doanh

      Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 không còn quy định về hộ kinh doanh mà sẽ ban hành một Luật riêng để điều chỉnh.

 1. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ NHÂN

-     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

-     Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

 1. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

-     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

-     Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh);

-     Danh sách thành viên 

-     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 1. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

-     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-     Điều lệ công ty.

-     Danh sách thành viên.

-     Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

      Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

 1. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

-     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-     Điều lệ công ty.

-     Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

-     Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

      Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

 1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT:

      Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

 1. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ
 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

      Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau đây:

- Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Qua mạng thông tin điện tử.

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

      Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

      Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

      Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

      Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

      Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

      Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 1. GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

      Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp;

      Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

 1. DỊCH VỤ TRỌN GÓI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HNLAW

      Đăng ký lập doanh nghiệp tuy không quá phức tạp nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức đi lại và thời gian để tìm hiểu thực hiện. Với mong muốn giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi - Công ty luật TNHH HNLAW & PARTNERS là công ty luật uy tín tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong vực doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ đăng ký thành lập công ty nhanh chóng, thuận lợi nhất.

      Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà HNLAW sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
 2. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để HNLAW có thể soạn hồ sơ.
 3. HNLAW tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp
 4. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp
 5. Hoàn tất thủ tục và bàn giao GPKD cho khách hàng.

 Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners.

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

https://hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

 

Giao kết đặt mua bất động sản
Hiệu lực giao dịch bất động sản
Chủ thể thực hiện khuyến mại
Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên
Thủ tục thông báo ứng dụng di động