13:10 - 22/10/2019

Nguyên tắc hoạt động thương mại

Nguyên tắc hoạt động thương mại: Sự phát triển kinh tế của một quốc gia được thể hiện chủ yếu thông qua các hoạt động thương mại. Có thể...

Xem thêm

09:38 - 21/10/2019

Cấm hành vi kinh doanh sau

Cấm các hành vi kinh doanh sau Trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải tìm hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm...

Xem thêm

09:01 - 18/10/2019

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền tự chủ trong kinh doanh và lựa chọn loại hình để tổ chức kinh doanh. Quyền tự chủ đó...

Xem thêm

15:08 - 17/10/2019

Góp vốn vào doanh nghiệp

Góp vốn vào doanh nghiệp Góp vốn vào doanh nghiệp là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành...

Xem thêm

09:22 - 14/10/2019

Ngành nghề doanh nghiệp

Ngành nghề doanh nghiệp Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, Quý khách cần lựa chọn ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và phù hợp...

Xem thêm

17:59 - 04/10/2019

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp là tái cấu trúc lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp) sao cho phù hợp hơn với...

Xem thêm

09:39 - 02/10/2019

Quản lý công ty cổ phần

Quản lý công ty cổ phần cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ...

Xem thêm

09:11 - 30/09/2019

Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng cần nắm rõ cơ cấu tổ chức công...

Xem thêm

10:56 - 27/09/2019

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh Khi một doanh nghiệp muốn mở chi nhánh thì cần phải thực hiện...

Xem thêm

08:09 - 27/09/2019

Thay đổi thành viên công ty

Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên, các thành viên chịu...

Xem thêm

08:11 - 26/09/2019

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của...

Xem thêm

07:55 - 25/09/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài Căn cứ pháp lýLuật thuế thu nhập cá nhân 2007; Thông tư 111/2013/TT- BTC, Hướng dẫn thực...

Xem thêm