08:15 - 19/12/2019

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Doanh nghiệp thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Hiện nay nhiều cá...

Xem thêm

10:09 - 17/12/2019

Cập nhật mã ngành kinh tế mới

Cập nhật mã ngành kinh tế mới Hiện này, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã chính thực được áp dụng theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, theo quyết...

Xem thêm

08:07 - 13/12/2019

Việc sau thành lập chi nhánh

Việc sau thành lập chi nhánh Cũng như thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cũng phải thực hiện những công việc cần làm ngay sau khi thành lập chi...

Xem thêm

10:27 - 12/12/2019

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32. Luật Doanh nghiệp 2014  Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh...

Xem thêm

10:13 - 12/12/2019

Quyền chuyển nhượng cổ phần

Quyền chuyển nhượng cổ phần Luật doanh nghiệp 2014 quy định rõ về quyền chuyển nhượng cổ phần, các trường hợp chuyển nhượng cổ phần. Hnlaw...

Xem thêm

10:07 - 12/12/2019

Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh

Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh Việc đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh theo luật thuộc các trường hợp chấm dứt hoạt đông chi nhánh,...

Xem thêm

11:13 - 11/12/2019

Vốn điều lệ tối thiểu

Vốn điều lệ tối thiểu Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ và có quy định nào về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp hay không? Đây là câu...

Xem thêm

11:34 - 08/12/2019

Tờ khai bảo hiểm xã hội

Tờ khai bảo hiểm xã hội  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội 

Xem thêm

09:43 - 08/12/2019

Danh sách văn bản giao dịch

Danh sách văn bản giao dịch Hợp đồng: + Hợp đồng trong doanh nghiệp: Hợp đồng lao động Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Hợp đồng ủy quyền +...

Xem thêm

08:54 - 08/12/2019

Thông báo cập nhật thông tin

Thông báo cập nhật thông tin Khi công ty có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo bổ sung, cập...

Xem thêm

10:38 - 06/12/2019

Bảo hiểm cho người lao động

Bảo hiểm cho người lao động Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm...

Xem thêm

09:57 - 06/12/2019

Phí cấp mã số mã vạch

Phí cấp mã số mã vạch Chi phí cấp mã số mã vạch là một khoản các chủ thể cần phải chi trả để khởi tạo và duy trì mã vạch. Tổ chức, doanh...

Xem thêm