09:12 - 05/12/2019

Chuyển đổi loại hình công ty

Chuyển đổi loại hình công ty Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có một vấn đề cần giải quyết. Hiện tôi đang có 1 công ty đăng ký là công ty TNHH. Bây...

Xem thêm

09:49 - 04/12/2019

Không thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Không thay đổi đăng ký doanh nghiệp Các trường hợp không được thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động...

Xem thêm

10:23 - 03/12/2019

Thanh toán cổ phần

Thanh toán cổ phần  Không chỉ riêng loại hình công ty nào, tất cả các loại hình công ty đều có quy định riêng về cách thức thanh toán số cổ phần...

Xem thêm

09:47 - 03/12/2019

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết Với công ty trách nhiệm hữu hạn, quyền lực của các thành viên luôn gắn liền với số vốn mà các thành viên đã góp....

Xem thêm

10:19 - 27/11/2019

Dịch vụ tư vấn thường xuyên

Dịch vụ tư vấn thường xuyên Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc tư vấn pháp luật thường xuyên qua văn phòng luật hoặc công ty luật thay vì...

Xem thêm

11:31 - 25/11/2019

Độ tuổi thành lập doanh nghiệp

Độ tuổi thành lập doanh nghiệp Với nền kinh tế thị trường hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp được thành lập nên cùng với đó đối tượng để...

Xem thêm

09:28 - 21/11/2019

Hoạt động bất động sản

Hoạt động bất động sản: bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản cho doanh nghiệp Hiện nay, kinh doanh bất động sản mang lại lợi nhuận khá đáng...

Xem thêm

10:03 - 19/11/2019

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp phát triển hay không phần lớn  phụ thuộc vào sự quản lý doanh người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp. Một trong...

Xem thêm

10:58 - 17/11/2019

Thủ tục miễn thuế giảm thuế

Thủ tục miễn thuế giảm thuế: Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tình trạng giá lương thực, thực phẩm, nhiên liệu liên tục biến...

Xem thêm

10:52 - 17/11/2019

Xuất khẩu phần mềm và thuế phí

Xuất khẩu phần mềm và thuế phí Thuế, phí phải nộp như sau: Các loại thuế, phí phải nộp Khách hàng muốn xuất khẩu phần mềm ra nước ngoài với...

Xem thêm

10:47 - 16/11/2019

Công việc doanh nghiệp tháng 11

Công việc doanh nghiệp tháng 11: Hàng tháng, doanh nghiệp cần thực hiện công việc pháp lý theo đúng quy định của  pháp luật. HNLaw & Partners tư vấn...

Xem thêm

10:43 - 16/11/2019

Chuyển nhượng vốn góp TNHH

Chuyển nhượng vốn góp TNHH: Để trở thành thành viên của công trách nhiệm hữu hạn thì cá nhân cần sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty....

Xem thêm