11:23 - 05/04/2020

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện là một trong những lựa chọn của doanh nghiệp khi muốn mở rộng kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục thành...

Xem thêm

09:54 - 04/04/2020

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Tạm ngừng kinh doanh là việc mà không chủ sở hữu doanh nghiệp nào mong muốn. Thế nhưng, vì một vài lý do (tài chính,...

Xem thêm

10:47 - 03/04/2020

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp muốn thay đổi đăng ký kinh doanh cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian pháp luật cho phép....

Xem thêm

10:13 - 03/04/2020

Thuế sau thành lập doanh nghiệp

Thuế sau thành lập doanh nghiệp Sau khi thành lập doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo. Doanh nghiệp được thành...

Xem thêm

15:51 - 02/04/2020

Hợp đồng lao động có thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả...

Xem thêm

10:08 - 02/04/2020

Về doanh nghiệp chế xuất

Về doanh nghiệp chế xuất Khu chế xuất là khu công nghiệp tập hợp các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, làm dịch vụ cho sản xuất hàng...

Xem thêm

10:03 - 02/04/2020

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là một trong những tài liệu quan trọng có trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như trong quá trình hoạt động của công...

Xem thêm

09:58 - 02/04/2020

Chuyển đổi mô hình kinh doanh

Chuyển đổi mô hình kinh doanh  Trong tiến trình hội nhập và phát triên kinh tế, hiện nay số lượng các doanh nghiệp đang tăng một các nhanh chóng Sau...

Xem thêm

15:14 - 01/04/2020

Hoạt động theo luật thương mại

Hoạt động theo luật thương mại: Sự phát triển kinh tế của một quốc gia được thể hiện chủ yếu thông qua các hoạt động thương mại. Hoạt...

Xem thêm

09:29 - 31/03/2020

Chi nhánh Công ty

Chi nhánh công ty Khi hoạt động kinh doanh đi vào ổn định và phát triển mạnh cũng là lúc công ty muốn mở rộng thị trường. Có nhiều cách để doanh...

Xem thêm

08:41 - 26/02/2020

Cấp giấy phép lao động qua mạng

Cấp giấy phép lao động qua mạng Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại...

Xem thêm

09:20 - 25/02/2020

Thuế sau thành lập doanh nghiệp

Thuế sau thành lập doanh nghiệp Sau khi thành lập doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo. Doanh nghiệp được thành...

Xem thêm