Giấy chứng nhận phần vốn góp doanh nghiệp

06:41 - 13/06/2023

Giấy chứng nhận phần vốn góp doanh nghiệp

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020,  vốn điều lệ của côngty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thànhlập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viêncam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Giấy chứng nhận phần vốn góp doanh nghiệp

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đãcam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản gópvốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tàisản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụtương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên côngty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tàisản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thànhviên còn lại.

Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủyếu sau đây:

a) Tên, số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp của nhân đối với thành viên nhân; tên, số doanh nghiệphoặc số giấy tờ pháp của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối vớithành viên tổ chức;

d) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

đ) Số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

e) Họ, tên, chữ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hỏnghoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quyđịnh tại Điều lệ công ty.

Để được tư vấn về phương thức góp vốn và nội dung giấy chứngnhận phần vốn góp, xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0961.078.255

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động