Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

09:27 - 07/01/2023

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Hợp đồng là một trong những giao dịch dân sự, để hợp đồng có hiệu lực, chủ thể ký kết hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự.

Việc hợp tác giữa các chủ thể trong hoạt động quảng cáo phải thông qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật theo quy định của luật quảng cáo 2012

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

 • Được quảng cáo trên phương tiện của mình và thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo.
 • Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 • Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã ký kết và chịu trách nhiệm trực tiếp về sản phẩm quảng cáo thực hiện trên phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
 • Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Người quảng cáo có các quyền sau:

 • Quảng cáo về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình;
 • Quyết định hình thức và phương thức quảng cáo;
 • Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt;
 • Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

 • Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;
 • Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;
 • Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;
 • Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, hợp đồng quảng cáo phải thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng

Chi tiết các vấn đề pháp lý về hợp đồng quảng cáo liên quan xin liên hệ công ty Luật HNLaw & Partners để được tư vấn hoặc tham gia vào khoá đào tạo pháp chế doanh nghiệp của chúng tôi.

Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline/Zalo: 0961.078.255

 

Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động
Cấp phép xuất khẩu gạo