Sử dụng vốn đầu tư cơ bản

09:26 - 17/06/2023

Sử dụng vốn đầu tư cơ bản 

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Sử dụng vốn đầu tư cơ bản 

Việc huy động vốn đầu tư được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về đầu tư.

Tùy theo mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp, theo phạm vi hoạt động theo từng thời điểm mà doanh nghiệp có thể huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau.

Trong đó, để phù hợp với định hướng phát triển, doanh nghiệp có thể sử dụng vốn và huy động vốn theo từng dự án đầu tư.

Dự án đầu tư được triển khai theo luật đầu tư, đáp ứng những nguyên tắc và điều kiện đầu tư.

Đối với doanh nghiệp, có hai hướng đầu tư: trong nước và nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp cần tìm hiểu pháp luật nước sở tại có liên quan, các điều ước quốc tế điều chỉnh hoạt động này.

Do doanh nghiệp hiện nay đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn suy thoái, nên việc đầu tư hiệu quả mà vẫn tuân thủ quy định của pháp luật: sử dụng vốn linh hoạt là thách thức của nhiều doanh nghiệp.

Về thủ tục đầu tư và nguyên tắc đầu tư cũng như những nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư, doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners để được hỗ trợ.

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động