Thủ tục thông báo ứng dụng di động

12:33 - 13/07/2022

Thủ tục thông báo ứng dụng di động

Doanh nghiệp quan tâm thủ tục thông báo ứng dụng di động xin theo dõi nội dung tư vấn chi tiết như sau: ⚖️

THỦ TỤC THÔNG BÁO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Đối tượng thông báo: Ứng dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ của mình

   Trách nhiệm của thương nhân:

- Thông báo với Bộ Công Thương đối với ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến

- Cung cấp thông tin sau trên ứng dụng:

Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức

Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác

- Bảo v quyền lợi người tiêu dùng:

Tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông báo cho người tiêu dùng về việc ứng dụng của mình sẽ thu thập những thông tin gì trên thiết bị di động khi được cài đặt và sử dụng

Không được phép mặc định hoặc buộc người tiêu dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng của mình.

- Tuân thủ quy định về giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến qua ứng dụng di động; tuân thủ quy định về thanh toán trực truyến qua ứng dụng

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo về quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ.

- Trường hợp sử dụng ứng dụng bán hàng để kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thì phải đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đồng thời công bố trên ứng dụng số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh.

 

Nội dung thông báo bao gồm:

Tên ứng dụng

Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng

Các thông tin về:

+ Loại hàng hoá, dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng

+ Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức sở hữu website

+ Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức

+ Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với ứng dụng

Quy trình thông báo:

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

- Các bước nộp hồ sơ:

 

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

+ Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân

+ Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc quyết định thành lập của tổ chức

+ Lĩnh vực kinh doanh/ hoạt động

+ Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức

+ Các thông tin liên hệ

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

+ Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp bước 3

+ Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối  hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng thông báo ứng dụng thương mại điện tử và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

+ Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ

+ Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức phải quay về bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

- Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở bước 4 như trên, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ bước 3.

Xác nhận thông báo:

- Thời gian xác nhận thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức.

- Khi xác nhận thông báo, Bộ Công thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã gắn lên ứng dụng bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Chi tiết liên hệ 

zalo: 0961.078.255

email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo
Thẩm quyền ký kết hợp đồng
Giao kết đặt mua bất động sản
Hiệu lực giao dịch bất động sản
Chủ thể thực hiện khuyến mại