Mã số doanh nghiệp

08:16 - 28/03/2022

Mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là một thông tin giúp định dạng và phân biệt và quản lý doanh nghiệp.
Vậy mã số doanh nghiệp được quy định thế nào trong luật doanh nghiệp 2020?

Hãy cùng Hnlaw & Partners tìm hiểu nhé!

 

Mã số doanh nghiệp

Theo điều 29 Luật doanh nghiệp 2020 thì mã số doanh nghiệp  là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Mã số doanh nghiệp được ghi nhận trong hầu hết các hồ sơ, tài liệu quan trọng của doanh nghiệp như:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận phần vốn góp
 • Sổ đăng ký thành viên
 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Cổ phiếu
 • Sổ đăng ký cổ đông
 • Thông báo về trả cổ tức
 • Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền
 • Danh sách thành viên công ty, danh sách cổ đông sáng lập
 • Phiếu lấy ý kiến thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
 • Thông báo tăng giảm vốn điều lệ

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động