Tư vấn hợp đồng

09:38 - 29/11/2020

Tư vấn hợp đồng Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Người tư vấn soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo quyền lợi của các ...

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

Người tư vấn soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng mà còn đảm bảo loại bỏ rủi ro trong giao dịch hợp đồng của các bên tham gia.

Công ty luật Hnlaw & Partners cung cấp giải pháp toàn diện trong vấn đề tư vấn soạn thảo hợp đồng, giúp khách hàng trong quá trình thương thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng trong kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners bao gồm:

????Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

????Tham gia đàm phán hợp đồng,

????Tư vấn và tham gia các giai đoạn thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

????Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

????Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

????Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

????Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp;

????Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;

????Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng cho doanh nghiệp;

????Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp.

Các loại hợp đồng công ty luật Hnlaw & Partners thường xuyên tư vấn cho các doanh nghiệp gồm:

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền

✍️Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;

✍️Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

 

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao