10:09 - 28/10/2019

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập và để có thể đi vào hoạt động tốt cần có con dấu. Con dấu công ty thường xuất...

Xem thêm

15:50 - 26/10/2019

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội Doanh nghiệp xã hội hiện tại ở Việt Nam chủ yếu hoạt động với mô hình phi lợi nhuận, bạn đang muốn thành lập công ty lấy...

Xem thêm

09:27 - 24/10/2019

Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại liên quan đến hợp đồng Câu hỏi: Có những hình thức nào giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến hợp đồng thương...

Xem thêm

09:19 - 23/10/2019

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn nên việc kinh danh, mua bán dễ đem lại rủi ro lớn cho cả bên bán và bên mua...

Xem thêm

13:10 - 22/10/2019

Nguyên tắc hoạt động thương mại

Nguyên tắc hoạt động thương mại: Sự phát triển kinh tế của một quốc gia được thể hiện chủ yếu thông qua các hoạt động thương mại. Có thể...

Xem thêm

09:38 - 21/10/2019

Cấm hành vi kinh doanh sau

Cấm các hành vi kinh doanh sau Trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải tìm hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm...

Xem thêm

09:01 - 18/10/2019

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền tự chủ trong kinh doanh và lựa chọn loại hình để tổ chức kinh doanh. Quyền tự chủ đó...

Xem thêm

15:08 - 17/10/2019

Góp vốn vào doanh nghiệp

Góp vốn vào doanh nghiệp Góp vốn vào doanh nghiệp là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành...

Xem thêm

09:22 - 14/10/2019

Ngành nghề doanh nghiệp

Ngành nghề doanh nghiệp Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, Quý khách cần lựa chọn ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và phù hợp...

Xem thêm

17:59 - 04/10/2019

Tổ chức lại doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp là tái cấu trúc lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp) sao cho phù hợp hơn với...

Xem thêm

09:39 - 02/10/2019

Quản lý công ty cổ phần

Quản lý công ty cổ phần cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ...

Xem thêm

09:11 - 30/09/2019

Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng cần nắm rõ cơ cấu tổ chức công...

Xem thêm