Đăng ký bản quyền

10:08 - 01/03/2022

Đăng ký bản quyền

Câu hỏi:

Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi có biết một bài hát nhạc Trung, lời Trung. Tôi muốn dịch bài hát này ra tiếng Việt và đăng ký bản quyền cho bài hát này bằng lời tiếng Việt thì có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

Đăng ký bản quyền

Trả lời:

Căn cứ khoản 8 Điều 04, khoản 2 Điều 14, Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) thì việc dịch bài hát lời Trung nhạc Trung (bài hát gốc) ra tiếng Việt là hành vi làm phái sinh tác phẩm.

Để làm phái sinh tác phẩm thì anh/ chị cần được sự cho phép của tác giả/ đồng tác giả/ chủ sở hữu bài hát gốc (gọi chung là tác giả) đồng thời trả tiền (nhuận bút/ thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả) cho tác giả và tác phẩm phái sinh chỉ được đăng ký bảo hộ khi tác phẩm phái sinh không làm phương hại đến quyền tác giả của bài nhạc gốc.

Do vậy để tránh rủi ro phát sinh tranh chấp sau khi đăng ký thì anh/ chị tốt nhất nên ký kết với tác giả một hợp đồng chuyển thể tác phẩm sang tiếng Việt có nội dung:

(1) Tác giả cho phép anh/ chị dịch bài nhạc gốc sang tiếng Việt;

 (2) Thỏa thuận nghĩa vụ trả tiền ((nhuận bút/ thù lao, các quyền lợi vật chất khác) cho tác giả;

(3) Tác giả cam đoan rằng bản dịch sang tiếng Việt không làm phương hại đến quyền tác giả của bài nhạc gốc.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm dịch

Hồ sơ đăng ký:

a) Tờ khai:

- Thể hiện đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả;

- Nội dung tóm tắt về bài nhạc ;

- Tên tác giả, tên bài nhạc dịch

- Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;

- Cam đoan về tính xác thực của thông tin đã khai ;

- Ngôn ngữ bằng tiếng Việt, có chữ ký của người được ủy quyền nộp đơn;

b) Hai (02) bản sao của bài nhạc ;

c) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, các đồng chủ sở hữu (nếu có);

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

Thời hạn cấp: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao