12:05 - 13/11/2019

Thành lập công ty con

Thành lập công ty con Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau. Trên thực tế, một trong những hình thức...

Xem thêm

09:23 - 12/11/2019

Đăng ký giao dịch ngoại hối

Đăng ký giao dịch ngoại hối_liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài Đăng ký giao dịch ngoại hối là thủ tục quan trọng trong hoạt động...

Xem thêm

17:33 - 11/11/2019

Điều kiện nhà đầu tư

Điều kiện nhà đầu tư Hiện nay Việt Nam đang là thị trường mà rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư. Nhưng có phải tất cả các...

Xem thêm

16:07 - 07/11/2019

Tài khoản vốn đầu tư

Tài khoản vốn đầu tư_trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi giao dịch liên...

Xem thêm

12:13 - 05/11/2019

Tổ chức lại tổ chức kinh tế

Tổ chức lại tổ chức kinh tế Quy định về tổ chức lại tổ chức kinh tế Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định về Quyền điều...

Xem thêm

10:00 - 04/11/2019

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động sau khi được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Viêt Nam có thể được cấp lại trong một số...

Xem thêm

09:25 - 01/11/2019

Điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Điều chỉnh giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Thủ tục sẽ bao gồm các bước thay đổi nội dung giấy chứng...

Xem thêm

08:54 - 29/10/2019

Đăng ký góp vốn

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế  Đầu tư theo thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế...

Xem thêm

08:09 - 24/10/2019

Ngành nghề ưu đãi đầu tư

Ngành nghề ưu đãi đầu tư Câu hỏi: Doanh nghiệp nhập khẩu phân phối phần mềm có được hưởng ưu đãi đầu tư? Trả lời: Theo quy định khoản 2...

Xem thêm

09:12 - 11/10/2019

Văn bản dự án đầu tư

Văn bản dự án đầu tư: Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn...

Xem thêm

09:23 - 10/10/2019

Hoạt động nhập khẩu dược phẩm

Hoạt động nhập khẩu dược phẩm Hoạt động nhập khẩu, phân phối dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài HNLaw & Partners nhận...

Xem thêm

12:39 - 09/10/2019

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới một số hình thức sau: Doanh nghiệp có vốn...

Xem thêm