10:21 - 07/04/2020

Về thẻ tạm trú

Về thẻ tạm trú Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người...

Xem thêm

10:00 - 07/04/2020

Ngành nghề cấm đầu tư

Ngành nghề cấm đầu tư Khi đăng ký đầu tư các nhà đầu tư cũng cần lưu ý những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp...

Xem thêm

09:50 - 07/04/2020

Đầu tư kinh doanh bất động sản

Đầu tư kinh doanh bất động sản Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để...

Xem thêm

09:34 - 07/04/2020

Triển khai đầu tư nước ngoài

Triển khai đầu tư nước ngoài Sau khi dự án đầu tư ra nước ngoài được chấp thuận, nhà đầu tư phải thực hiện các công việc triển khai dự án...

Xem thêm

09:59 - 04/04/2020

Giải quyết tranh chấp đầu tư

Giải quyết tranh chấp đầu tư ✍️Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư  của nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt...

Xem thêm

10:07 - 03/04/2020

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (outbound investment) theo quy định của  pháp luật Việt Nam hiện hành là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt...

Xem thêm

15:58 - 02/04/2020

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư  Việt Nam cần thực hiện trong quá trình đầu tư ở nước ngoài là...

Xem thêm

15:46 - 02/04/2020

Thay đổi nhà đầu tư

Thay đổi nhà đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác khi...

Xem thêm

15:40 - 02/04/2020

Ký quỹ thực hiện dự án

Ký quỹ thực hiện dự án Để đảm bảo cho việc thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Nhà nước đã ban hành quy...

Xem thêm

10:18 - 02/04/2020

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của  pháp luật Việt Nam hiện hành là việc nhà đầu tư chuyển...

Xem thêm

14:40 - 20/02/2020

Thay đổi địa điểm dự án

Thay đổi địa điểm dự án Trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có những thay đổi về dự án đầu tư. Một trong số đó có thể...

Xem thêm

10:58 - 05/02/2020

Giấy phép lao động chủ sở hữu

Giấy phép lao động chủ sở hữu Gần đây, HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn liên quan đến giấy phép lao động của người đại diện...

Xem thêm