Cấp lại giấy phép lao động

10:00 - 04/11/2019

Cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động sau khi được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Viêt Nam có thể được cấp lại trong một số trường hợp. HNLaw & Parners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau: 

Cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động sau khi được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Viêt Nam có thể được cấp lại trong một số trường hợp. HNLaw & Parners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép (Điều 13 NĐ 11/2016/NĐ-CP)

 • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại (Điều 14 NĐ 11/2016/NĐ-CP)

 • .Văn bản đề nghị cấp lại của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội
 • 02 ảnh mầu.
 • Giấy phép lao động đã được cấp
  • Trường hợp giấy phép lao động bị mất: phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
  • Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao thì phải có các giấy tờ chứng minh;
  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45  thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe  và một trong các giấy tờ khác theo quy của pháp luật;
 • Văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Về trình tự thực hiện

Bước 1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động.

Bước 2. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp không cấp lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Chỉ áp dụng với người lao động nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động

Sau khi người lao động được cấp lại giấy phép thì người sử dụng lao động và người lao động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép đó.

Lưu ý: Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại tối đa là 02 năm.

——————————–

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
Chuyển nhượng dự án đầu tư