09:29 - 08/10/2019

Triển khai dự án đầu tư

Triển khai dự án đầu tư Sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư, chủ đầu tư sẽ tiến hành các công việc cần thiết cũng như những thủ tục pháp...

Xem thêm

09:22 - 07/10/2019

Giải quyết tranh chấp đầu tư

Giải quyết tranh chấp đầu tư Hoạt động đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua...

Xem thêm

10:23 - 06/10/2019

Các nguyên tắc đầu tư

Các nguyên tắc đầu tư được ghi nhận và thể hiện rõ trong luật đầu tư năm 2014. Theo đó, hoạt động đầu tư kinh doanh phải tuân thủ luật pháp...

Xem thêm

09:25 - 03/10/2019

Chế độ báo cáo đầu tư

Chế độ báo cáo đầu tư Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện trong quá trình đầu tư tại Việt Nam và ở nước ngoài...

Xem thêm

09:05 - 01/10/2019

Đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu...

Xem thêm

09:36 - 28/09/2019

Mẫu văn bản đầu tư

Mẫu văn bản đầu tư: Đề nghị thực hiện dự án đầu tư mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất...

Xem thêm

18:51 - 21/09/2019

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng cần có giấy phép hoạt động xây dựng Sự phát triển của các dự án bất động sản và các quy định mới...

Xem thêm

15:54 - 17/09/2019

Mẫu văn bản đăng ký góp vốn

Văn bản đăng ký góp vốn

Xem thêm

09:39 - 16/09/2019

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì và trường hợp nào phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư. 

Xem thêm

10:21 - 13/09/2019

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của  pháp luật Việt Nam hiện hành là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước...

Xem thêm

11:24 - 12/09/2019

Thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài: Việt Nam đang là địa điểm đầu tư thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các nhà...

Xem thêm

16:22 - 11/09/2019

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư được quy định tại luật xuất nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014...

Xem thêm