10:04 - 19/08/2019

Chế độ báo cáo đầu tư

Chế độ báo cáo đầu tư Pháp luật Việt Nam quy định nhà đầu tư và các cơ quan ban ngành có liên quan phải định kỳ báo cáo các hoạt động đầu...

Xem thêm

11:46 - 16/08/2019

Hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về tài...

Xem thêm

10:24 - 12/08/2019

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ  Ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ hiện nay cũng đang được nhiều nhà đầu tư đầu tư kinh doanh. HNLaw & Partners xin...

Xem thêm

09:59 - 12/08/2019

Quản lý ngoại hối

Quản lý ngoại hối Ngày 26/06/2019, Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp...

Xem thêm

10:21 - 31/07/2019

Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong phạm vi lãnh thổ một quốc...

Xem thêm

09:51 - 30/07/2019

Thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư

Thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là là một văn bản pháp lý ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự...

Xem thêm

09:38 - 25/07/2019

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài Hiện nay, với sự hội nhập sâu rộng thị trường nước ngoài, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ngày...

Xem thêm

13:35 - 24/07/2019

Lưu ý về chuyển trụ sở và địa điểm

Lưu ý về chuyển trụ sở và địa điểm Việc thay đổi trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hai thủ tục khác  nhau. Có những...

Xem thêm

09:10 - 22/07/2019

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Việc thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam hoàn toàn do ý chí của doanh nghiệp mong muốn...

Xem thêm

09:43 - 19/07/2019

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo cam kết của...

Xem thêm

09:16 - 11/07/2019

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư- thủ tục điều chỉnh

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư- thủ tục điều chỉnh Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi về vốn, địa điểm, tên dự...

Xem thêm

09:23 - 09/07/2019

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên có vốn đầu tư nước ngoài thì cần đáp ứng các điều kiện gì? Quy...

Xem thêm