08:46 - 04/02/2020

Thời hạn đầu tư

Thời hạn đầu tư Hiện nay, Nhà nước Việt Nam rất khuyến khích và tạo điều kiện cho những người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam...

Xem thêm

14:20 - 20/01/2020

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không thuộc diện không phải cấp giấy phép lao động theo quy định của...

Xem thêm

14:14 - 20/01/2020

Giấy phép xây dựng nhà thầu

Giấy phép xây dựng nhà thầu Nhà thầu nước ngoài muốn thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam cần xin Giấy phép hoạt động xây dựng tại cơ...

Xem thêm

14:10 - 20/01/2020

Xử phạt không giấy phép lao động

Xử phạt không giấy phép lao động  Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc...

Xem thêm

13:55 - 20/01/2020

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh Hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài Công ty nước ngoài có thể mở chi nhành tại Việt Nam. Vậy, hoạt động của chi nhánh công...

Xem thêm

13:49 - 20/01/2020

Sở hữu nhà tại Việt Nam

Sở hữu nhà tại Việt Nam Nhu cầu của người nước ngoài về việc sở hữu nhà tại Việt Nam ngày càng tăng do nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. HNLaw &...

Xem thêm

09:02 - 13/01/2020

Hoạt động chi nhánh nước ngoài

Hoạt động chi nhánh nước ngoài Công ty nước ngoài có thể mở chi nhành tại Việt Nam. Vậy, hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài Việt Nam...

Xem thêm

12:19 - 31/12/2019

Thay đổi địa điểm dự án

Thay đổi địa điểm dự án Trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sẽ có những thay đổi về dự án đầu tư. Một trong số đó có thể...

Xem thêm

08:51 - 27/12/2019

Lệ phí môn bài công ty nước ngoài

Lệ phí môn bài công ty nước ngoài Công ty vốn nước ngoài (FDI) khi thành lập và hoạt động tại Việt Nam cũng phải đóng Lệ phí môn bài hằng năm...

Xem thêm

08:19 - 24/12/2019

Chính sách đầu tư kinh doanh

Chính sách đầu tư kinh doanh Việc đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài luôn được nhà nước quan tâm, khuyến khích bằng việc đưa...

Xem thêm

13:48 - 18/12/2019

Tư vấn hoạt động dự án

Tư vấn hoạt động dự án Theo quy định của Luật đầu tư hiện hành thì dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để...

Xem thêm

08:28 - 13/12/2019

Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Chi nhánh thương nhân nước ngoài Theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương...

Xem thêm