13:48 - 18/12/2019

Tư vấn hoạt động dự án

Tư vấn hoạt động dự án Theo quy định của Luật đầu tư hiện hành thì dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để...

Xem thêm

08:28 - 13/12/2019

Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Chi nhánh thương nhân nước ngoài Theo Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương...

Xem thêm

10:34 - 12/12/2019

Cơ cấu lại tổ chức đầu tư

Cơ cấu lại tổ chức đầu tư Một tổ chức kinh tế là nhà đầu tư có vốn nước ngoài khi muốn cơ cấu lại (tổ chức lại) tổ chức kinh tế (tổ...

Xem thêm

10:20 - 12/12/2019

Đăng ký đầu tư outbound

Đăng ký đầu tư outbound Theo Khoản 1 Điều 61. Luật Đầu tư 2014 khi có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà...

Xem thêm

11:09 - 11/12/2019

Góp vốn đầu tư nước ngoài

Góp vốn đầu tư nước ngoài Việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam  không còn xa lạ đối với thị trường...

Xem thêm

11:18 - 08/12/2019

Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ...

Xem thêm

09:49 - 08/12/2019

Mở tài khoản vốn

Mở tài khoản vốn Câu hỏi: Công ty chúng tôi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn và đang chuẩn bị thực hiện chuyển tiền để góp vốn. Vậy nhà...

Xem thêm

08:49 - 08/12/2019

Hướng dẫn ưu đãi

Hướng dẫn ưu đãi Ngày 4/12 vừa qua, HNLaw & Partners nhận được yêu cầu tư vấn về ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài như sau:...

Xem thêm

09:31 - 06/12/2019

Chứng nhận đăng ký đầu tư

Chứng nhận đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản pháp lý chứng minh việc đầu tư của nhà đầu tư về dự án đầu tư....

Xem thêm

09:42 - 04/12/2019

Văn phòng điều hành BCC

Văn phòng điều hành BCC Quyền thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Theo khoản 1 Điều 49. Luật đầu tư năm...

Xem thêm

09:53 - 03/12/2019

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư Trong quá trình hoạt động đầu tư, vì nhiều lý do mà chủ đầu tư quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư của...

Xem thêm

10:19 - 28/11/2019

Góp vốn công ty cổ phần

Góp vốn công ty cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần tại Việt Nam là một trong những cách thức đầu tư gián tiếp của nhà...

Xem thêm