15:20 - 20/04/2022

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:Mã số dự án đầu tư, nhà đầu tư, tên dự...

Xem thêm

17:54 - 10/04/2022

Nguyên tắc đầu tư

Nguyên tắc đầu tư Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực...

Xem thêm

07:34 - 07/04/2022

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước...

Xem thêm

08:50 - 01/04/2022

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư Việc chuyển nhượng dự án đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì và phải tuân thủ theo đúng quy trình như thế...

Xem thêm

08:42 - 15/03/2022

Ý nghĩa của việc nắm giữ 51% tỷ lệ vốn góp

Ý nghĩa của việc nắm giữ 51% tỷ lệ vốn góp Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi được biết rằng các nhà đầu tư góp vốn vào công ty cổ...

Xem thêm

07:57 - 21/02/2022

Nhà đầu tư góp vốn

Nhà đầu tư góp vốn Câu hỏi: Xin hỏi Hnlaw & Partners: Công ty tôi (Công ty TNHH 2TV) là doanh nghiệp FDI với một nhà đầu nước ngoài chiếm 40% vốn...

Xem thêm

08:57 - 21/12/2021

Điều kiện tiếp cận thị trường

Điều kiện tiếp cận thị trường Điều kiện tiếp cận thị trường là gì? Quy định về điều kiện tiếp cận thị trường như thế nào?     Công...

Xem thêm

09:52 - 25/11/2021

Chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì       Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm...

Xem thêm

09:06 - 15/11/2021

Thương nhân nước ngoài ở Việt Nam

Thương nhân nước ngoài ở Việt Nam Thương nhân nước ngoài muốn triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc thành lập...

Xem thêm

08:38 - 13/11/2021

Thương vụ tại Việt Nam năm 2021

Thương vụ tại Việt Nam năm 2021 Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam Quy định về điều kiện triển khai đầu tư kinh doanh của thương nhân nước ngoài...

Xem thêm

09:13 - 11/11/2021

Quy định về tài khoản vốn đầu tư

Quy định về tài khoản vốn đầu tư Hiện nay, thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và mong...

Xem thêm

16:15 - 27/07/2021

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính...

Xem thêm