Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15:20 - 20/04/2022

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:Mã số dự án đầu tư, nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có), mục tiêu, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có). Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ sở pháp lý: Luật đầu tư

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trao đổi về một số nội dung liên quan thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này.

Thành phần hồ sơ:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
  • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này hoặc các văn bản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật này;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã

Kết quả thực hiện:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực.

TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh các nội dung:

- Tên dự án đầu tư

- Tên nhà đầu tư

- Địa chỉ của nhà đầu tư

- Thay đổi nhà đầu tư Việt Nam;

- Thay đổi hình thức đầu tư;

- Thay đổi vốn đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư;

- Thay đổi địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư đối với các dự án đầu tư yêu cầu phải có địa điểm đầu tư;

- Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Công ty luật TNHH HNLAW & PARTNERS là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh gọn, hiệu quả, tận tâm trên nền tảng của biểu phí cạnh tranh nhất.

Dưới đây là chi tiết và quy trình thực hiện công việc mà HNLAW sẽ đại diện doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể. Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  2. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để HNLAW có thể soạn hồ sơ.
  3. HNLAW tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ doanh nghiệp cung cấp
  4. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ lên Cơ quan tiếp nhận và báo cáo tiến độ cho doanh nghiệp
  5. Hoàn tất thủ tục và bàn giao giấy phép cho khách hàng.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Ưu đãi đầu tư tại Việt Nam
Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
Chuyển nhượng dự án đầu tư