Thủ tục đầu tư nước ngoài

16:10 - 03/11/2023

Thủ tục đầu tư nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Nhà đầu tư muốn chuyển vốn để đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài kinh doanh phải thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và đăng ký giao dịch ngoại hối để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục đầu tư nước ngoài

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ đầu tư ra nước ngoài

Bước 2: xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Bước 3: đăng ký giao dịch ngoại hối đối với khoản đầu tư ra nước ngoài

Bước 4: chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Bước 5: thực hiện chế độ báo cáo đầu tư ra nước ngoài

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 096.107.8255

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Dự án bất động sản
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư