10:41 - 15/07/2020

Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư Đối tượng ưu đãi đầu tư 

Xem thêm

15:11 - 17/06/2020

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh khó có thể tránh đươc việc xảy ra các tranh chấp. Vậy việc giải quyết tranh chấp trong hoạt...

Xem thêm

09:25 - 16/06/2020

Giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật từ sau khi dự án được...

Xem thêm

08:11 - 03/06/2020

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều...

Xem thêm

07:44 - 02/06/2020

Cấp thị thực cho người nước ngoài

Cấp thị thực cho người nước ngoài  Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nạm cần có thị thực. Vậy thị thực là gì? 

Xem thêm

10:00 - 26/05/2020

Lao động nước ngoài ở Việt Nam

Lao động nước ngoài ở Việt Nam Về nguyên tắc, người ngước ngoài vào Việt Nam làm việc thì phải xin cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, trong một...

Xem thêm

07:55 - 25/05/2020

Chi nhánh vi phạm

Chi nhánh vi phạm Trong quá trình thành lập và hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài thường mắc một số lỗi và sẽ bị phạt vi phạm. Vậy...

Xem thêm

09:58 - 23/05/2020

Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Chi nhánh thương nhân nước ngoài Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành...

Xem thêm

08:06 - 22/05/2020

Hiện diện thương mại

Hiện diện thương mại Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo...

Xem thêm

09:55 - 06/05/2020

Bảo đảm đầu tư kinh doanh

Bảo đảm đầu tư kinh doanh Khi các nhà đầu đã quyết định đầu tư kinh doanh sẽ được bảo đảm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật...

Xem thêm

14:54 - 07/04/2020

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Chi nhánh công ty nước ngoài được thành lập để mở rông quy mô hoạt động của công ty, khi chi nhánh hoạt động...

Xem thêm

14:50 - 07/04/2020

Vi phạm quy định đầu tư

Vi phạm quy định đầu tư ✍️Pháp luật Việt Nam quy định chi tiết về xử phạt vi phạm về đầu tư. Vậy, cụ thể việc xử phạt quy định như...

Xem thêm