Kêu gọi ưu đãi đầu tư

10:50 - 23/06/2023

Kêu gọi ưu đãi đầu tư

Việc kêu gọi ưu đãi đầu tư rất quan trọng với doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp cần chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ pháp lý để được hưởng ưu đãi đầu tư. 
Các ưu đãi đầu tư làm doanh nghiệp có các chế độ ưu tiên hơn các doanh nghiệp khác. 
Ưu đãi đầu tư ở mức doanh nghiệp có thể phát triển và có nhiều cơ hội để cạnh tranh hơn trên thị trường. 

Kêu gọi ưu đãi đầu tư 

Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Làm thế nào để kêu gọi ưu đãi đầu tư? Liên hệ để biết chi tiết. 
Công ty luật Hnlaw & Parttners

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Dự án bất động sản
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư