Điều chỉnh dự án đầu tư theo quy mô

09:06 - 18/06/2023

Điều chỉnh dự án đầu tư theo quy mô

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều chỉnh dự án đầu tư theo quy mô

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nhà đầu tư điều chỉnh phạm vi và mục tiêu của dự án cần chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ giải trình theo yêu cầu của pháp luật.

Việc giải trình cần bám sát những thay đổi của dự án, nguồn nhân lực và những nguồn lực then chốt để điều chỉnh dự án.

Việc thực hiện điều chỉnh đòi hỏi sự chi phối và điều hành toàn diện từ người đại diện điều hành và quản lý dự án.

Một dự án được điều chỉnh cần cân nhắc thêm yếu tố thời gian, tiến độ, khả năng hoàn thành và mức độ hiệu quả của dự án khi điều chỉnh.

Trong trường hợp thay đổi cấu trúc của tổ chức bộ máy thực hiện dự án, cần cân nhắc thuê bên thứ ba có khả năng tư vấn tái cấu trúc của bộ máy.

Doanh nghiệp cần hỗ trợ có thể liên hệ công ty luật Hnlaw& Partners.

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Dự án bất động sản
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư