09:30 - 05/11/2019

Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp Khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp cần chú ý khi chọn trụ sở chính của doanh nghiệp sao cho phù...

Xem thêm

09:51 - 04/11/2019

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc...

Xem thêm

09:51 - 01/11/2019

Thay đổi bổ sung ngành nghề

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32. Luật Doanh nghiệp 2014  Doanh nghiệp phải thông báo...

Xem thêm

13:30 - 31/10/2019

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Ngày 29/10/2019 vừa qua, HNLaw & Partners nhận được câu hỏi muốn được Luật sư công ty Luật TNHH HNLaw & Partners...

Xem thêm

09:13 - 29/10/2019

Hướng dẫn hóa đơn điện tử

Hướng dẫn hóa đơn điện tử Tổng cục thuế đã có công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 nhằm giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC...

Xem thêm

10:09 - 28/10/2019

Con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập và để có thể đi vào hoạt động tốt cần có con dấu. Con dấu công ty thường xuất...

Xem thêm

15:50 - 26/10/2019

Doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội Doanh nghiệp xã hội hiện tại ở Việt Nam chủ yếu hoạt động với mô hình phi lợi nhuận, bạn đang muốn thành lập công ty lấy...

Xem thêm

09:27 - 24/10/2019

Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại liên quan đến hợp đồng Câu hỏi: Có những hình thức nào giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến hợp đồng thương...

Xem thêm

09:19 - 23/10/2019

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn nên việc kinh danh, mua bán dễ đem lại rủi ro lớn cho cả bên bán và bên mua...

Xem thêm

13:10 - 22/10/2019

Nguyên tắc hoạt động thương mại

Nguyên tắc hoạt động thương mại: Sự phát triển kinh tế của một quốc gia được thể hiện chủ yếu thông qua các hoạt động thương mại. Có thể...

Xem thêm

09:38 - 21/10/2019

Cấm hành vi kinh doanh sau

Cấm các hành vi kinh doanh sau Trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải tìm hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm...

Xem thêm

09:01 - 18/10/2019

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền tự chủ trong kinh doanh và lựa chọn loại hình để tổ chức kinh doanh. Quyền tự chủ đó...

Xem thêm