10:56 - 27/09/2019

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh Khi một doanh nghiệp muốn mở chi nhánh thì cần phải thực hiện...

Xem thêm

08:09 - 27/09/2019

Thay đổi thành viên công ty

Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên, các thành viên chịu...

Xem thêm

08:11 - 26/09/2019

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của...

Xem thêm

07:55 - 25/09/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài Căn cứ pháp lýLuật thuế thu nhập cá nhân 2007; Thông tư 111/2013/TT- BTC, Hướng dẫn thực...

Xem thêm

13:12 - 24/09/2019

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp...

Xem thêm

10:04 - 21/09/2019

Các khoản chịu thuế TNDN

Các khoản chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Vấn đề pháp lý liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp: Các quy định hiện hành về thuế thu nhập...

Xem thêm

09:47 - 21/09/2019

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: doanh nghiệp nào được hưởng ưu đãi? Hiện nay chúng ta đang có các ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...

Xem thêm

09:37 - 21/09/2019

Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp: Luật việc làm 2013, luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định rất rõ ràng về các điều kiện hưởng và quyền lợi được hưởng...

Xem thêm

09:27 - 20/09/2019

Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp là căn cứ để xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác, là cơ sở để tạo nên thương...

Xem thêm

15:43 - 18/09/2019

Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Thủ tục thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ( Ví dụ: Chuyển trụ sở từ Thái nguyên về Hà Nội) 

Xem thêm

12:00 - 18/09/2019

Giải thể công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp/công ty cổ phần hoạt động không hiệu quả hoặc có các vấn đề phát sinh, doanh...

Xem thêm

09:04 - 18/09/2019

Mã số mã vạch: tư vấn về thủ tục

Mã số mã vạch (MSMV): Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chính là những đơn vị cần đăng ký mã vạch cho sản phẩm của mình. 

Xem thêm