Giấy phép xây dựng nhà thầu

14:14 - 20/01/2020

Giấy phép xây dựng nhà thầu

Nhà thầu nước ngoài muốn thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam cần xin Giấy phép hoạt động xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Giấy phép xây dựng nhà thầu

Nhà thầu nước ngoài muốn thực hiện hoạt động xây dựng tại Việt Nam cần xin Giấy phép hoạt động xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

I. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • ướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
 • Thông tư 08/2018/TT-BXD, thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

II. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

1. Quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

 • Nhà thầu nước ngoài chuẩn bị hồ sơ sau khi trúng thầu, bắt đầu tiến hành hoạt động xây dựng
 • Sau khi nhận được hồ sơ của nhà thầu nước ngoài, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu.

2.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài)

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng
 • Bản sao hợp lệ về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
 • Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi mà nhà thầu đang thực hiện dự án cấp.
 • Bản sao hợp lệ biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất.
 • Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam.
 • Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư và bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam.
 • Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
 • Quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

3.  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài)

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
 • Bản sao hợp lệ văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.
 • Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.
 • Quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lưu ý:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được làm bằng tiếng Việt.
 • Bản sao Giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các nhà thầu nước ngoài mong muốn tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam hoặc có nhu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng, xin vui lòng liên hệ  HNLaw & Partners để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý để hoạt động được nhanh chóng, an toàn và hợp pháp.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296       

https://hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

https://moc.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Dự án bất động sản
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư