Chế độ báo cáo đầu tư

09:25 - 03/10/2019

Chế độ báo cáo đầu tư

Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện trong quá trình đầu tư tại Việt Nam và ở nước ngoài là chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. 

Chế độ báo cáo đầu tư

Một trong những thủ tục mà nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện trong quá trình đầu tư tại Việt Nam và ở nước ngoài là chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Việc báo cáo hoạt động đầu tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát được tình hình thực hiện dự án cũng như thu thập được số liệu thống kê cần thiết phục vụ cho nhu cầu quản lý và điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư như sau:

1.  Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (Điều 71 Luật đầu tư 2014)

a.  Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo:

 • Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư.

b. Chế độ báo cáo định kỳ:

 • Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn:  về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

Thời gian:  Hàng tháng, hàng quý, hàng năm

 • Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý;

Thời gian:  Hàng tháng, hàng quý, hàng năm

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư: về tình hình đầu tư trên địa bàn;

Thời gian:  Hàng quý, hàng năm

 • Các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác thuộc phạm vi quản lý (nếu có); báo cáo về hoạt động đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành 

Thời gian:  Hàng quý, hàng năm

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ: về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của các cơ quan. 

Thời gian:  Hàng quý, hàng năm

2. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài (Điều 72 Luật Đầu tư 2014)

a. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo:

 • Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

b. Chế độ báo cáo:

 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: về tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của mình  tổng hợp

Thời gian: Định kỳ 06 tháng và hàng năm

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ: về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Thời gian: Định kỳ 06 tháng và hàng năm

Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án đầu tư.

Theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP,  Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, mức phạt liên quan đến chế độ báo cáo hoạt động đầu tư như sau:

 “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

b) Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư.”

Dịch vụ tư vấn đầu tư của HNLaw & Partners:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,…..
 • Tư vấn các quy định về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện cụ thể với mỗi ngành nghề;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước khi được Khách hàng ủy quyền;
 • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,…

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Chế độ báo cáo hoạt động đầu  tư. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296


http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021